kontakt@rekobutiken.se | Tel. 0587-47 48 01

Rekobutiken

Miljömärkningar & Certifieringar

miljömärkningar

 

Det finns en hel uppsjö av miljömärkningar och olika certifieringar runt om i världen och det kan vara svårt att hålla reda på dem alla och vad de innebär. Här har vi listat de vanligaste miljömärkningarna när det gäller skönhets- och hygienprodukter.

BDIH BDIH

BDIH (Der Bundesverband Deutscher Industrie- und Handelsunternehmen) är en sammanslutning av tyska industrier och företag för läkemedel, hälsoprodukter, mattillsatser och produkter för personlig hygien. BDIH har sitt säte i Mannheim, Tyskland, och omfattar mer än 440 producenter och distributörer. Deras riktlinjer som fastställdes 1996, ställer höga krav på råvaror, produktion och miljö.

En produkt som är certifierad enligt BDIH får inte innehålla:

 • syntetiska doftämnen
 • etoxilerade råvaror
 • silikoner
 • paraffin och andra produkter från petroleum

De produkter som innehåller råvaror från växter skall så långt som möjligt komma från:

 • kontrollerade ekologiska odlingar, med kvalitet och tillgänglighet i fokus
 • kontrollerade ekologiska vilda uppsamlingar

Det betyder att en BDIH-märkt produkt inte per automatik är 100 % naturlig eller 100 % ekologisk.

Här kan du läsa mer om BDIH


 

ECEAE ECEAE

The European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE) är, som namnet antyder, en sammanslutning av europeiska djurskyddsorganisationer och arbetar för att stoppa djurförsök.

 Läs mer här


 

 

ECOCERT Ecocert

ECOCERT är ett franskt certifieringsorgan, grundat 1991. Det är det största certifieringsorganet i Europa och USA och gör inspektioner i över 80 länder. ECOCERT kontrollerar och granskar innehåll, råvaror, produktion samt förpackning, främst i matindustrin, men även inom kosmetika.

För att en produkt ska få certifieras enligt ECOCERT krävs det att innehållet består av minst 95 % naturliga ingredienser och minst 10% av innehållet ska komma från ekologiska odlingar. Så om du köper en produkt som är ECOCERT betyder det alltså inte per automatik att den är 100 % naturlig eller 100 % ekologisk. Det ger utrymme för att 5 % av innehållet kan vara syntetiskt/onaturligt. En del gröna skönhetsföretag väljer att inte certifiera enligt ECOCERT eftersom de anser att certifieringen inte är tillräckligt sträng. 

Här kan du läsa mer


 

 

EU EKOLOGISKT LANTBRUK eucert

EU:s regler för ekologiskt lantbruk gäller minimiregler för bland annat jordbruksprodukter, livsmedel och foder. I Sverige finns EU:s lantbruks-logotype till exempel på vissa charkprodukter som innehåller nitrit, vilket KRAV inte tillåter. Från och med den 1 juli 2012 är EU:s ekologiska märkning obligatorisk på alla förinpackade livsmedelsprodukter som produceras i EU-länder och uppfyller kraven. Skillnaden mellan EU-ekologiskt och KRAV-märkningen är att KRAV har en del tilläggsregler, framförallt inom djuromsorg men även klimatpåverkan och socialt ansvar.

Produkter som har EU:s logotyp kan de vara säkra att:

 • åtminstone 95% av produktens innehåll har producerats ekologiskt;
 • produkten följer reglerna i den officiella kontrollen;
 • produkten har kommit direkt från producenten eller förädlaren i en förseglad förpackning;
 • produkten har producentens, förädlarens eller försäljarens namn på förpackningen och namn på, eller kod för, kontrollorganisationen

Läs mer här


 

 

FAIR DEAL TRADING fair deal trading

Fair Deal Trading bidrar till en förbättring av arbets- och levnadsvillkoren för primärproducenter av naturlatex (gummi) genom att tillämpa principerna för rättvis handel till handel med produkter gjorda av naturgummi.

Läs mer om Fair Rubber Association här


 

 

FAIRTRADE fair trade

Fairtrade är en internationell produktmärkning som arbetar för att förbättra arbets- och levnadsvillkoren för några av världens fattigaste bönder och arbetare i den tredje världen. Dessutom är miljöhänsyn en viktig del av standarden.

När du som konsument väljer Fairtrade-märkta produkter bidrar du till att odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor, genom kriterier för högre löner och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med långsiktiga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora marginaler att leva på.

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna.

Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas.

Mer information om Fair Trade hittar du här


 

 

FSC fsc

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council skall främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Svenska FSC ska sprida kunskap om FSC och övervaka användningen av FSC:s varumärke i Sverige. Svenska FSC förvaltar och utvecklar också FSC:s svenska skogsbruksstandard.

Miljöanpassat
Ett miljöanpassat skogsbruk värnar skogens mångfald, ekologiska processer och skogens produktionsförmåga.

Socialt ansvarstagande
Ett socialt ansvarstagande skogsbruk skapar möjlighet för individer och lokala samhällen att ta del av skogens nyttigheter. Det stärker ett lokalt engagemang och initiativ som främjar en långsiktigt skogsskötseln.

Ekonomiskt livskraftigt
Ekonomiskt livskraftigt skogsbruk innebär att skogliga åtgärder ska ge tillräcklig lönsamhet, utan att det sker på bekostnad av skogliga resurser, ekosystem eller väsentliga samhällsbehov.

Läs mer om FSC här


 

 

NATRUE natrue

NaTrue är ett fristående europeiskt certifieringsorgan med mål att skapa en internationell standard. NaTrue arbetar för att öka medvetenheten om värdet av naturliga ingredienser för konsumenten och miljön. NaTrue är den certifieringen som förutom att den inte är vinstdrivande, är en av de i särklass strängaste certifieringar som i dag finns att använda för naturlig hudvård. Det är en helt transparent certifiering som har tydliga krav på vilka ingredienser som är godkända och inte godkända, likaså vilka processer och utvinningssätt som är godkända.

 1. NaTrue-certifieringen finns i tre varianter där NaTrue Natural Cosmetics är den minst stränga, där innehållet måste vara naturligt, men inte nödvändigtvis ekologiskt. Olika produkter kommer med olika krav, men oljor och vattenfria cremer måste innehålla minst 90 % naturliga ingredienser.
 2. Nästa steg är NaTrue Cosmetics With Organic Portions, alltså naturkosmetika med ekologiska ingredienser. Måste innehålla minst 90 % naturliga ingredienser samt att minst 70 % av ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar.
 3. NaTrues strängaste certifiering heter NaTrue Organic Cosmetics och innebär att produkten ska vara 100 % naturlig och att 95 % av ingredienserna ska komma från ekologiska odlingar. Denna certifiering är inte så lätt att uppnå.

 Här kan du läsa mer


 

 

ÖKO-TEST oko test

ÖKO-TEST är en tysk konsumenttidning med tonvikt på miljöfrågor. De genomför tester av olika ekologiska produkter och ger märkningarna ”Gut” eller ”Sehr Gut” (bra eller mycket bra).Tidningen, som är som en svensk Råd & Rön, har ca 1,7 miljoner läsare i månaden och samtliga test som de har genomfört sedan 1992 ligger på deras hemsida.

 Här kan du läsa mer (på tyska).


 

 

SVANEN svanen

Svenska Svanen är Nordens mest kända och officiella miljömärkning. Sedan 1989 granskar organisationen varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. I Sverige ansvarar Miljömärkning Sverige AB för märkningen av Svanen. Verksamheten drivs på uppdrag av regeringen, utan bransch- eller vinstsyfte. Miljömärkning Sverige AB sköter också allt arbete med EU Ecolabel som är EU:s gemensamma miljömärkning. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion.

 • En Svanenmärkt produkt får bland annat inte innehålla ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsskadliga.
 • Produkten eller dess ingredienser får inte ha testats på djur.
 • Produktens ämnen får inte anses vara potentiellt hormonstörande enligt officiella listor inom något nordiskt land eller EU.
 • På till exempel rengöringsprodukter och makeupremover ska följande informationstext stå: ”Undvik att kasta bomull eller papper i toaletten eller avloppet. Kasta det i sophinken istället.”

Svanenmärkningen är inte så sträng när det gäller mängden naturliga eller ekologiska ingredienser i produkter och tillåter även tex sodium laureth sulfate i tvålar och aluminium i deodoranter.

Klicka här om du vill läsa mer om Svanens olika kriterier.


 

 

THE BUTTERFLY MARK the butterfly mark

Brittiska Positive Luxury delar ut utmärkelser till varumärken runt om i världen som utmärker sig för sitt engagemang med hållbarhet i sin affärsstrategi och i sina produktionsprocesser. Märkningen tilldelas företag som gör positiva åtgärder för att integrera hållbarhet i sina affärsmodeller och bidrar till en bättre värld – socialt, ekonomiskt och miljömässigt.

 Läs mer här


 

 

THE VEGAN SOCIETY the vegan society

1944 startade The Vegan Society i Storbritannien och de skapade ordet “vegan” som också är organisationens officiella märkning. För att få bära Vegan-märkningen måste produkten vara fri från ingredienser av animaliskt ursprung, till exempel bivax eller lanolin (fett från fårull). Vegan-märkningen garanterar att produkten finns med i Vegan Societys register. Inga ingredienser får testats på djur, och vid tillverkningsmiljön får inga animaliska råvaror ha behandlats. I USA finns organisationen The Vegan Awareness Foundation eller Vegan Action och de har också en märkning som innebär samma sak som den brittiska. Här kan du läsa mer om Vegan Action. I deras kriterier anges inget om naturliga eller ekologiska ingredienser, vilket betyder att en produkt som är Vegan-märkt alltså per automatik inte är 100% naturlig eller 100% ekologisk.

Här kan du läsa mer


 

 

THE VEGETARIAN SOCIETY the vegetarian society

The Vegetarian Society är en pedagogisk välgörenhetsorganisation som arbetar för att stödja, företräda och öka antalet vegetarianer i Storbritannien. De arbetar konstruktivt med företag, myndigheter, beslutsfattare och yrkesverksamma, men står alltid politiskt obundna. De är beroende av medlemsabonnemang och donationer för att utföra detta viktiga arbete. Grundade 1847, är de den äldsta vegetariska organisationen i världen.

 Läs mer om Vegetarian Society här


 

 

THE SOIL ASSOCIATION the soil association

The Soil Association startades 1946 av brittiska bönder som ville arbeta för en hållbar utveckling. Soil Association är i dag Storbritanniens största ekologiska certifieringsorgan.

 • En vara som bär Soil Association Organic standards märke måste innehålla minst 95 % ekologiska ingredienser.
 • En produkt som bär märket ihop med texten “made with xx % organic ingredients” måste innehålla minst 70 % ekologiska ingredienser.
 • Återstående innehåll får inte vara genmodifierat (GMO) och får bara användas om en ekologisk version av ingrediensen ännu inte finns, eller om ämnet finns med på en restriktiv lista med syntetiska kemikalier som har granskats mot hårda kriterier gällande påverkan på hälsa och minimal miljöpåverkan.

The Soil Association är alltså en väldigt sträng certifiering. 

Här kan du läsa mer


 

 

USDA ORGANIC usda organic

USDA (US Department of Agriculture) är en amerikansk federal myndighet som lyder under amerikanska jordbruksdepartementet. Instiftades 1862 av Abraham Lincon som en service till USA:s bönder. I dag är man tillsynsmyndighet och kontrollerar skog, mark, odlingar, kontrollerar till exempel ägg- och köttproducenter. Inom USDA finns National Organic Program (NOP) som lagstiftar om ekologiska produkter i USA.

USDA-märkningen för skönhetsprodukter kommer i 3 steg:

 • USDA 100 % Organic – vilket betyder som det låter, innehållet måste vara 100% ekologiskt. (Inte så vanligt.)
 • USDA Organic – vilket betyder att minst 95% av ingredienserna ska vara ekologiska.
 • Made with XX % organic ingredients – betyder att produkten måste innehålla minst 70% ekologiska ingredienser. Annars får produkten inte bära den grön-vita USDA-märkningen och de får heller inte marknadsföra sig som Organic.

 Utöver USDA Organic-märkningen finns det flera lokala märkningar och certifieringar i USA.

Här kan du läsa mer


 

 

UTZ CERTIFIERAD utz

”Good inside”
UTZ Certified är ett globalt kaffecertifieringsprogram. Kaffetillverkarna vet tack vare UTZ Certified exakt varifrån kaffet kommer och att det har odlats ansvarsfullt. Kaffeodlare som har certifierats av UTZ Certified tar hand om de lokala samhällena och miljön.

Mer on UTZ hittar du här