kontakt@rekobutiken.se | Tel. 0587-47 48 01

Rekobutiken

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och i vilket ändamål (varför)?

Onlineköp, tjänster & kundtjänst

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt för kundtjänst.

* Leverans (inklusive avisering eller  kontakter rörande leveransen).

*Hantering av reklamations- och garantiärenden.

* Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via

telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).

* Utredning av eventuella klagomål och supportärenden.

 

* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress och telefonnummer

* orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

* IP-adress och information om din användning av Rekobutikens webbplats

* Din korrespondens.

* Uppgift om köptidpunkt, köpställe,

* eventuellt fel/klagomål.

Laglig grund:  Fullgörande av köpeavtal. Behandling av dina personuppgifter är nödvändigt för att Rekobutiken ska kunna tillhandahålla tjänsten och leverera din order till dig.

Lagringsperiod: Två år efter att du senast varit aktiv hos Rekobutiken, till exempel genom att handla hos oss, loggat in på ditt konto hos oss eller kontakta vår kundtjänst

 

För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

* Ge behörighet att logga in.

* Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.

* Göra det möjligt att följa köphistorik.

* Underlätta för dig att spara shoppinglistor, lämna förslag på inköpslistor eller liknande åtgärder som syftar till att förenkla för dig.

* kontaktuppgifter som exempelvis namn, adress och telefonnummer

* land

* kontoinställningar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter om du gör ett köp

* orderhistorik

* leveransinformation

* Namn

* Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

* Användarnamn och lösenord.

* Köphistorik

* Kundnummer

Laglig grund:  Behandlingen av dina personuppgifter för ditt konto är baserat på ditt medgivande när du skapar ditt kundkonto hos oss..

Lagringsperiod: Två år efter att du senast varit aktiv hos Rekobutiken, till exempel genom att handla hos oss, loggat in på ditt konto.

 

Fullgörande av skyldighet enligt lag

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

*Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets

rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet).

* Namn, adress, telefonnummer samt e-post

* Geografisk information

* IP-adress, enhetsinformation, logginformation

* Din korrespondens.

* Uppgift om köptidpunkt, köp

ställe, eventuellt fel/klagomål.

Laglig grund: Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod: Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

 

Tävling & Event

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna genomföra och

hantera deltagande i tävlingar och/eller event. Dina personuppgifter används för att Rekobutiken ska kunna kontakta tävlingsdeltagarna om tävlingen, före och efter ett evenemang, för att identifiera tävlingsdeltagarna, för att kontakta vinnarna samt för att skicka ut och följa upp utskick av priser.

*Kommunikation innan och efter deltagande i en tävling eller ett event (t.ex. bekräftelse på anmälningar, frågor eller utvärderingar).

* kontroll av ålder.

* kontaktuppgifter som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer

* information som skickas in till tävlingen

* kontaktuppgifter som exempelvis namn, e-postadress och telefonnummer

* ålder

* information som skickas in till tävlingen eller eventet.

 

Laglig grund:. Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du väljer att delta i en tävling.

Lagringsperiod:  Vi sparar dina personuppgifter i 45 dagar efter att tävlingen har avslutats.

 

Utveckling & Förbättring

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra

tjänster, produkter och system för våra kunder.

För att kunna uppfylla ändamålet utför vi generella analyser i aggregerad form, dvs. inte på individnivå, avseende:

* Hur våra webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor eller del av sidor som besöks och vilka sökningar som gjort).

* Köphistorik

* Ålder

* Geografisk ort och/eller demografisk ort.

* Feedback avseende våra tjänster och produkter och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

* Data från kunders enheter och tekniska inställningar.

* Köp- och användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).

* Ålder

* Bostadsort

* Din korrespondens och feedback avseende våra tjänster och produkter.

* kön (om du väljer att ge oss det)

 * Teknisk data rörande enheter som används och inställningar, t ex språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.

* Information om hur du interagerat med företaget, dvs. hur tjänster använts, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur tjänster kan nås och när man lämnar tjänsten etc

Laglig grund: Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring. Detta med undantag av marknadsföring via post, som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.

Lagringsperiod:  Två år efter att du senast varit aktiv hos Rekobutiken, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst

 

För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Ändamål

Behandling som utförs

Kategorier av personuppgifter

* Vi använder dina personuppgifter för att skicka dig erbjudanden, information och inbjudningar via e-post, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post.

* I syfte att optimera din upplevelse av Rekobutiken ger vi dig relevant information, rekommenderar produkter, skickar påminnelser om varor som är kvar i din varukorg och skickar personliga erbjudanden. Alla dessa tjänster baseras på dina tidigare köp, vad du har klickat på och information som du har delat med dig av till oss.

* Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t ex vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).

* Köphistorik

* Ålder och bostadsort.

* Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

* Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar eller spara shoppinglistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder.

* Namn

* Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).

 * Ålder

* Bostadsort

* Uppgifter om hur kunden använder företagets webbsidor, och andra digitala kanaler.

* Uppgifter om genomförda köp.

* Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).

Laglig grund: Behandlingen av dina personuppgifter bygger på ditt medgivande när du godkänner direktmarknadsföring. Detta med undantag av marknadsföring via post, som skickas till dig med utgångspunkt i ditt legitima intresse.

Lagringsperiod:  Två år efter att du senast varit aktiv hos Rekobutiken, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst